ALAN AKADEMİ OSGB Telefon : 0212 254 66 60 E-mail: bilgi@alanakademi.com

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Ünitemiz’de, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yaflları ve fleker ölçümleri, gizli flekerin araştırıldığı yükleme testleri, bu bölümde çalışılan testlerin sadece birkaçıdır. Bunun yanında mikrobiyoloji, patoloji ve hormon testleri yapılmaktadır.

Labaratuvarımızda Uygulanan Testlerin Listesi Aşşağıdadır.

BİYOKİMYA TESTLERİ

 • Glukoz
 • Lipaz
 • Ürik Asit
 • Asit Fosfataz
 • Troponin
 • Albumin
 • Lipaz
 • LDH
 • Amilaz
 • Kreatinin
 • Kollesteraz
 • K
 • Laktat
 • – T.I
 • ALP
 • Amonyak
 • Zn
 • Total Kolesterol
 • Mg
 • Trigliserit
 • Total Lipit
 • Protein Elektroforezi
 • Üre
 • Aldolaz
 • Na
 • Prostatik Asit Fosfataz
 • Ca
 • İyonize Ca
 • Total Billrubin
 • Cu
 • HDL – Kolesterol
 • SGOT
 • VLDL – Kolesterol
 • SGPT
 • Total Proteni
 • G-GT
 • CPK
 • Direkt Billrubin
 • G6PDH
 • İndirekt Billrubin
 • GLDH
 • D.Daymir
 • CK-MB
 • Globulin

HEMATOLOJİ TESTLERİ

 • Sedimantasyon
 • Transferin
 • Retikülosit
 • Kan Grubu
 • Protein S
 • Faktörler I,II,III
 • Trombosit
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Vitamin B12
 • Protein C
 • Hemoglobin A1C
 • Fotikasit
 • Hemogram
 • Kanama Zamanı
 • Anti Trombin III
 • İndirekt Coombos
 • Demir
 • Lökosit Formülü
 • Hemoglobin
 • aPTT
 • Direkt Coombs
 • FDP
 • Kan Sayımı (H6000)
 • Ferrittin
 • Protrombin Zaman
 • Cross Matching
 • Fibrinojin
 • Demir Bağlama

HORMONLAR

 • Ftestosteron
 • FT4
 • DHEA
 • Prolaktin
 • T3
 • Aldesteron
 • ACTH
 • DHEa-So4
 • Progesteron
 • Testosteron
 • FT3
 • Estrojenreseptörü
 • LH
 • TSH
 • Estradiol E2
 • FSH
 • Büyüme Hormono (GH)
 • T4
 • Estriol
 • İnsülin
 • Androstanadion
Share:

Comments are closed.