ALAN AKADEMİ OSGB Telefon : 0212 254 66 60 E-mail: bilgi@alanakademi.com

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapmak gerekir. Alan Akademi OSGB, ortam ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından deney laboratuvarı olarak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Alan Akademi OSGB bütün ortam ölçüm konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Ölçümler, çalışma ortamı ve kişisel maruziyet olarak ikiye ayrılır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler.

Akredite olduğumuz ölçümleri aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma Ortamı Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Ortam Toz Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Ortam Termal Konfor Ölçümü Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
Ortam VOC Ölçümleri
Share:

Comments are closed.