ALAN AKADEMİ OSGB Telefon : 0212 254 66 60 E-mail: bilgi@alanakademi.com

Hizmetlerimiz

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Ünitemiz’de, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yaflları ve fleker ölçümleri, gizli flekerin araştırıldığı yükleme testleri, bu bölümde çalışılan testlerin sadece birkaçıdır. Bunun yanında mikrobiyoloji, patoloji ve hormon testleri yapılmaktadır. Labaratuvarımızda Uygulanan Testlerin Listesi Aşşağıdadır.

read more

Mobil Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Taramaları

Mobil Sağlık Hizmeti Nedir ? Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir. SUNDUĞUMUZ HİZMETLER; Fizyolojik Testler Laboratuvar Testler Akciğer Grafisi Tam Kan Sayımı (Hemogram) Odiometri Testi (İşitme Testi) Tam İdrar Tahlili (TİT) Solunum

read more
İşe Giriş Raporu

İşe Giriş Raporu Ve Muayeneleri

OSGB işe giriş sağlık raporu ve muayeneleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG– Katip sözleşmesi olan iş yeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan iş yeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz. OSGB İş yeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve

read more
Periyodik test Ve Kontroller

Periyodik Test Ve Kontroller

Periyodik Test Ve Kontroller Periyodik test ve kontroller, makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine muhendisi/teknisyeni gibi teknik personeller tarafından yapılması gereken rutin işlemlerdir. Makine ekipmanın periyodik kontrolüyle aynı arabaların servise alınması gibi, ekipmanın kullanım ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır. PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİN YASADAKİ YERİ İş Sağlığı ve

read more
İş Yeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir. Kimler İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır; 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak ” en az elli işçi çalıştıran işyerleri ” iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri hekimlerinin görevleri:

read more
İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

read more
İş Yeri Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip profesyonel kadromuz ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterli sayıda A Sınıfı iş güvenliği uzmanı, B Sınıfı iş güvenliği uzmanı ve C Sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurmaktayız.   İş Güvenliği

read more
İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar. 20 Ağustos 2013

read more
Acil Durum Planlaması

Acil Durum Planlaması

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır Uzmanlarımız; İş yerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında

read more