ALAN AKADEMİ OSGB Telefon : 0212 254 66 60 E-mail: bilgi@alanakademi.com

Articles posted by Webmaster

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Ünitemiz’de, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yaflları ve fleker ölçümleri, gizli flekerin araştırıldığı yükleme testleri, bu bölümde çalışılan testlerin sadece birkaçıdır. Bunun yanında mikrobiyoloji, patoloji ve hormon testleri yapılmaktadır. Labaratuvarımızda Uygulanan Testlerin Listesi Aşşağıdadır.

read more

İSG 2019 Yeni Teşvikler

1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, on kişiden fazla işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmadıysa işveren üç yıl süreyle işsizlik sigortası primi ödemeyecek.

read more

Mobil Sağlık Hizmetleri Ve Sağlık Taramaları

Mobil Sağlık Hizmeti Nedir ? Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir. SUNDUĞUMUZ HİZMETLER; Fizyolojik Testler Laboratuvar Testler Akciğer Grafisi Tam Kan Sayımı (Hemogram) Odiometri Testi (İşitme Testi) Tam İdrar Tahlili (TİT) Solunum

read more
İşe Giriş Raporu

İşe Giriş Raporu Ve Muayeneleri

OSGB işe giriş sağlık raporu ve muayeneleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG– Katip sözleşmesi olan iş yeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan iş yeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz. OSGB İş yeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve

read more
Periyodik test Ve Kontroller

Periyodik Test Ve Kontroller

Periyodik Test Ve Kontroller Periyodik test ve kontroller, makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine muhendisi/teknisyeni gibi teknik personeller tarafından yapılması gereken rutin işlemlerdir. Makine ekipmanın periyodik kontrolüyle aynı arabaların servise alınması gibi, ekipmanın kullanım ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır. PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİN YASADAKİ YERİ İş Sağlığı ve

read more
İş Yeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir. Kimler İşyeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır; 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak ” en az elli işçi çalıştıran işyerleri ” iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır. İşyeri hekimlerinin görevleri:

read more